Conditii si acte necesare pentru a accesa un credit Prima Casa - 2014

  • click pe poza pentru marire

Conditii de eligibilitate si de acordare a creditului:

- sa fi cetatean roman si la data solicitarii creditului fie nu detii in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie detii in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Programul Prima Casa, in suprafata utila mai mica de 50 mp;
- imobilul achizitionat trebuie sa fie incadrat in clasa energetica A, B sau C conform certificatului de eficienta energetica;
- sa fi salariat, cu minimum 6 luni vechime la actualul loc de munca si cel putin un an vechime totala neintrerupta in munca sau poti practica o profesie liberala de cel putin un an;
- pentru a fi protejat este nevoie sa asiguri locuinta achizitionata impotriva oricarui risc, iar polita de asigurare va fi cesionata in favoarea Statului Roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si in favoarea bancii prin care se face creditul.
- valuta creditului: Lei, Euro.
- valoarea creditului: pana la 57.000 de Euro (echivalentul in Lei) sau maxim 66.500 Euro (echivalentul in Lei) pentru locuintele noi, construite în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data de 22 februarie 2010
- perioada de creditare: intre 3 si 30 de ani
- garantii necesare:
        - ipoteca legala de rang I in favoarea Statului Roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si in favoarea bancii la care se face creditul;
        - interdictia de instrainare timp de 5 ani de la data dobandirii si grevare cu alte sarcini pe toata perioada de creditare asupra imobilului achizitionat prin credit
        - depozit colateral valabil pe toata perioada creditului reprezentand valoarea primelor 3 rate de dobanda;
        - gaj pe contul curent deschis la banca respectiva.


Acte necesare pentru un credit Prima Casa:

- Declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar, potrivit careia solicitantul nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul sau sotia cel mult o locuinta dobandita prin orice alt mod decat prin Programul guvernamental in suprafata utila mai mica de 50 mp

- Cerere de credit completata si semnata de catre toti cei care participa cu venituri

- Adeverinta de venit de la societatea angajatoare pe baza formularului pus la dispozitie de banca (in original) - emisa cu maxim 30 zile calendaristice inaintea depunerii dosarului

- Antecontract de vanzare-cumparare (intre Vanzator si Cumparator) in forma autentica;

- Actele de proprietate ale imobilului plus extras de Carte Funciara de Informare

- Documente de justificare a aportului propriu

- Raport de evaluare a imobilului adus in garantie, intocmit de un evaluator agreat de banca

- Actul de identitate al solicitantului, inclusiv sot/sotie sau codebitori in original si copie

- Certificat de casatorie - daca este cazul, in original si copie

- Contractul individual de munca, inclusiv actele aditionale ale acestuia, in copie.